Úvod

Tento portál umožňuje prezentovat vybrané zdravotnické ukazatele regionů České republiky v časové řadě od roku 1994.
Ukazatele jsou rozčleněny do kapitol: Demografie, Úmrtnost, Hospitalizace, Zdravotní stav a Novotvary. Účelem systému, který navazuje na prezentační systémy pro kraje a okresy, je předkládat statistické údaje přehledným a pro uživatele snadným způsobem. Na rozdíl od předchozích systémů, které zobrazovaly izolované ukazatele za kraje a okresy, umožňuje nový systém získat zároveň hodnoty ukazatelů pro region jako celek (např. kraj) i za jeho nižší složky (např. okresy).

Pokračujte následujícími kroky na stránku Prezentace dat:

  • Výběr parametrů: výběr sledovaných ukazatelů, regionů a roků, pro které bude možné zobrazovat tabulky, grafy a mapy
  • Definice tabulky: výběr typu tabulky, nastavení parametrů tabulky, zobrazení tabulky
  • Definice grafu: výběr typu grafu, nastavení parametrů grafu, zobrazení grafu
  • Definice mapy: výběr parametrů mapy, zobrazení mapy

Základní nápovědu k portálu najdete na stránce Nápověda. Zde je také možné si stáhnout Manuál portálu zdravotnických ukazatelů ve formátu PDF.

Dotazy ohledně přístupu k portálu, jeho funkčnosti a zobrazovaným datům směřujte na helpdesk UZIS, který je dostupný pondělí až čtvrtek 8.00–16.00, pátek 8.00–15.00.
Telefon: +420 222 269 999
E-mail: helpdesk.registry@uzis.cz